HTTP VIETNAM CORP

 

Tư vấn giấy phép

 • Giấy phép tài chính

 • Giấy phép kế toán

 • Giấy phép trung gian thanh toán

Tư vấn đầu tư

 • Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 • Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam

 • Tư vấn pháp lý quá trình hoạt động dự án

 • Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Tư vấn doanh nghiệp

 • Thành lập doanh nghiệp

 • Tư vấn hợp đồng

Tư vấn quản lý

 

Tư vấn chiến lược, kế hoạch, mô hình, giải pháp CNTT

 • Tư vấn chiến lược ứng dụng CNTT cho tổ chức/doanh nghiệp, phù hợp với chiến lược phát triển của tổ chức/doanh nghiệp

 • Xây dựng Đề án tổng thể, kế hoạch trung và dài hạn ứng dụng CNTT cho các tổ chức và doanh nghiệp

 • Đề xuất các mô hình giải pháp tổng thể ứng dụng CNTT

Tư vấn lập dự án - Thiết kế kỹ thuật

 • Khảo sát hiện trạng hạ tầng kỹ thuật CNTT

 • Lập dự án đầu tư (khảo sát, đánh giá hiện trạng, xây dựng Thiết kế sơ bộ, Báo cáo nghiên cứu khả thi)

 • Thiết kế kỹ thuật (thiết kế thi công) Lập tổng dự toán, xác định tổng mức đầu tư

Tư vấn quản lý dự án Quản lý các dự án đầu tư ứng dụng CNTT

 • Tư vấn đấu thầu (kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu...)

 • Tư vấn thẩm tra Quản lý chất lượng dự án công nghệ thông tin

Tư vấn giám sát chất lượng dự án CNTT

 • Giám sát tiến độ thi công

 • Giám sát chất lượng lắp đặt thiết bị

 • Giám sát biện pháp thi công

 • Đánh giá, kiểm định chất lượng phần mềm

Các dịch vụ Công nghệ thông tin

 
HTTP CORPP
Địa chỉ: Số 10 ngõ 281, Phương Mai, P. Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 943 174 068
Email: duongptt@http.com.vn
Website: www.http.com.vn
Copyrights © 2012 - Http corp | All rights reserved