TN.TestCertificate.Test.Home
Thí sinh đã đăng ký thành công số báo danh và mật khẩu tiến hành đăng nhập làm bài thi thử bằng cách nhấp chuột vào nút "ĐĂNG NHẬP THI THỬ"
     
 
THÍ SINH CHƯA CÓ SỐ BÁO DANH VÀ MẬT KHẨU ĐIỀN THÔNG TIN DƯỚI ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ
(*): Thông tin bắt buộc phải nhập.
Đơn vị  (*)
   
Mật khẩu đơn vị (*)
 
Họ và tên (*)
   
Ngày sinh (*)
   
Ngày sinh (*)
   
Số báo danh (*)
Số báo danh là: Số CMTND, Số điện thoại, ...
Họ của bạn (*)
Họ và tên đệm của bạn ( ví dụ: tên bạn là Nguyễn Văn A; bạn điền vào ô này là Nguyễn Văn).
Tên của bạn (*)
Bạn nên điền tên thật vì thông tin này sẽ liên quan đến các giải thưởng mà bạn nhận được từ các cuộc thi.
Họ tên của bạn
Bạn nên điền tên thật vì thông tin này sẽ liên quan đến kết quả thi.
Địa chỉ email (*)
Dùng để nhận lại mật khẩu trong trường hợp quên mật khẩu hoặc các thông tin khác từ trường, từ giáo viên.....(Ví dụ: abc@gmail.com)
Mật khẩu (*)
Mật khẩu là: Số CMTND, Số điện thoại, ...
Nhập lại mật khẩu (*)
                                                    HOTLINE: 0399149315
- Hệ thống chỉ cung cấp để thí sinh luyện cách sử dụng khi làm bài thi - Mọi nội dung trong hệ thống hoàn toàn không liên quan đến việc thi thật.